Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Verksamhetsplan 2022-2024

Mål och verksamhetsplan 2022-2024
för Vänersborgs Ryttarförening/Brätte ridskola


Verksamhetsidé
Vänersborgs Ryttarförening/Brätte ridskola, är den enda anläggningen i Vänersborgs kommun, som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och har en godkänd anläggning samt utbildad personal.

Vår verksamhetsidé bygger på att vi tillhandahåller en allsidig utbildning inom ridning och avsutten hästkunskap. Vi har välutbildade och kunniga ridlärare samt hästar och ponnyer som kontinuerligt utbildas för att vara lämpade för sin uppgift. Ridskoleverksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att alla erbjuds möjlighet att utvecklas i sin egen takt under säkra, trygga och inspirerande förhållanden.

Genom en kvalitetssäkrad utveckling av verksamhet och anläggning vill vi stärka varumärket Vänersborgs Ryttarförening/Brätte ridskola. Verksamheten ska präglas av innovation och vi utgår, i allt, från vår värdegrund.


Vision
Vänersborgs ryttarförening/Brätte ridskola ska ha en ledande position inom svensk ridskoleverksamhet.


Vår uppgift
Vi ska utveckla och inspirera till en säker, trygg, kvalitativ och inspirerande ridskole-, träning- tävlingsverksamhet för alla nivåer samt pararyttare genom att:

 • behandla alla hästar/ponnyer likvärdigt och med största omsorg och omvårdnad.
 • utöver ordinarie lektioner, anordna kurser och läger under lov och vissa helger, för våra elever/medlemmar.
 • genomföra olika former av aktiviteter och arrangemang i samband med högtider.
 • glädjas med varandra i framgång och stötta varandra i motgång.
 • vara ödmjuka vinnare och goda förlorare.
 • uppträda omtänksamt och trevligt i ridhus, stallar och på tävlingsplats.
 • behandla ridkamrater/medlemmar, personal, medtävlande, funktionärer, hästskötare och publik väl.
 • respektera att vi rider och tävlar på olika nivåer och med våra egna mål.

Ledord

 • Respekt
 • Ansvar
 • Utmanande
 • Utvecklande
 • Inkluderande
 • Lärande/fostrande
 • Inspirerande
 • Gräns- och åldersöverskridande aktiviteter


Huvudutmaningar

 • Att hitta lämpliga hästar/ponnyer för ridskoleverksamheten
 • Effektiv organisation
 • Motivera och inspirera till ideellt engagemang bland våra medlemmar
 • Stärka varumärket Vänersborgs Ryttarförening/Brätte ridskola
 • Stärka samarbetet med Vänersborgs kommun
 • Generell utveckling med kvalitet
 • Tillväxt med kvalité

Vänersborgs ryttarförening/Brätte ridskolas organisation, som många andra idrotter, bygger på ett nationellt förbund, Svenska ridsportförbundet. Svenska Ridsportförbundet sätter den övergripande inriktningen som har för avsikt att genomsyra samtliga organisationer inom segmentet ridskola.

Målsättningar för Vänersborgs ryttarförening/Brätte ridskola 2022-2024

 • Att organisationen ska fortsätta bestå av personer som har nödvändig kompetens inom sitt ansvarsområde. Både ideellt arbetande och anställd personal ska uppleva arbetet inom verksamheten som utvecklande och stimulerande.
 • Fortsätta att vara en attraktiv och välrenommerad ridskola .
 • Fortsätta att erbjuda träningar och tävlingar av god kvalité.
 • Fortsätta att bedriva utbildning utifrån Svenska ridsportförbundets utbildningsplan.
 • Bibehålla antalet aktiviteter
 • Aktivt marknadsföra sig som enda, enligt Svenska ridsportförbundet, godkända anläggningen i kommunen, inom segmentet ridskola.

VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING:

Vi visar respekt för häst och människa:

Vi visar respekt för hästen och människan.

Det betyder att:

 • Vi är goda förebilder som uppmärksammar varandra, är hjälpsamma och respekterar varandra oavsett ridvana, kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
 • Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. Vi håller även god ton till och om varandra i sociala medier.
 • Vi följer vår hästhållningspolicy, som ger trygghet åt hästen och människan och vi ansvarar alla för att påminna varandra direkt, där och då, om någon glömmer bort den. När vi påminner varandra gör vi det på ett hjälpsamt sätt med hästens välbefinnande i åtanke.
 • Vi har intresse för att skaffa oss kunskap om hästen för att kunna hantera den på ett sätt som tillgodoser hästens behov.

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2024-01-18

Författare: Administratör 1 Vrf

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com