Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Vänersborgs ryttarförening kallar till årsmöte!

Datum: Söndag 5 mars

Tid: kl.16.00

Plats: Onsjöskolan, Matsalen, Skördegatan 3 Vänersborg

-Anmälan om deltagande sker via mejl, senast 2023-03-01, till: vrfinfo@telia.com

-Medlemsförslag ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Förslag sänds via mejl till: anne.arvidsson71@gmail.com .

Bokslut, verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, budget, eventuella förslag från styrelsen och medlemsförslag (med styrelsens yttrande) kommer finnas till påseende på kontoret, Brätte ridskola, från och med 2023-02-26. Mejla vrfinfo@telia.com för överenskommelse om tid, vardagar 07.00-16.00.

VÄLKOMNA!


Dagordning för årsmöte

Dagordning för mötet

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av ordförande för årsmötet
 • 3 Val av sekreterare för årsmötet
 • 4 Upprättande av röstlängd
 • 5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, 2 personer
 • 6 Godkännande av dagordning
 • 7 Fastställande av om mötet varit i laga ordning utlyst
 • 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • 9 Revisorernas berättelse
 • 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
 • 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 12 Val av ordförande för föreningen
 • 13 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 • 14 Anmälan av ungdomssektionens ledamöter samt suppleanter
 • 15 Fastställande av eventuella sektioner utöver ungdomssektion
 • 16 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
 • 17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 • 18 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
 • 19 Val av ombud till Svenska Ridsportförbund och distriktets allmänna möten
 • 20 Fastställande av medlemsavgift för år 2023
 • 21 Övriga ärenden som enligt stadgarna kan upptas och beslutas på årsmöte
 • 22 Årsmötet avslutas

Publicerad: 2023-01-21

Senast uppdaterad: 2023-03-11

Författare: Administratör 2 Vrf

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com