Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Nyheter

Återställ
 • Vänersborgs ryttarförening kallar till årsmöte!

  Datum: Söndag 5 mars Tid: kl.16.00 Plats: Onsjöskolan, Matsalen, Skördegatan 3 Vänersborg -Anmälan om deltagande sker via mejl, senast 2023-03-01, till: vrfinfo@telia.com -Medlemsförslag ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet. Förslag sänds via mejl till: anne.arvidsson71@gmail.com . Bokslut, verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, budget, eventuella förslag från styrelsen och medlemsförslag (med styrelsens yttrande) kommer finnas till påseende på kontoret, Brätte ridskola, från och med 2023-02-26. Mejla vrfinfo@telia.com för överenskommelse om tid, vardagar 07.00-16.00. VÄLKOMNA!
  Dagordning för årsmöte Dagordning för mötet
  • 1 Mötets öppnande
  • 2 Val av ordförande för årsmötet
  • 3 Val av sekreterare för årsmötet
  • 4 Upprättande av röstlängd
  • 5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, 2 personer
  • 6 Godkännande av dagordning
  • 7 Fastställande av om mötet varit i laga ordning utlyst
  • 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
  • 9 Revisorernas berättelse
  • 10 Fastställande av balans- och resultaträkning
  • 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • 12 Val av ordförande för föreningen
  • 13 Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
  • 14 Anmälan av ungdomssektionens ledamöter samt suppleanter
  • 15 Fastställande av eventuella sektioner utöver ungdomssektion
  • 16 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
  • 17 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
  • 18 Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen
  • 19 Val av ombud till Svenska Ridsportförbund och distriktets allmänna möten
  • 20 Fastställande av medlemsavgift för år 2023
  • 21 Övriga ärenden som enligt stadgarna kan upptas och beslutas på årsmöte
  • 22 Årsmötet avslutas
 • Gratis "Vi i stallet-kurs"

  Ungdomssektionen "Cavaletti" bjuder barn och föräldrar till gratis teorikurs. Passa på och anmäl!

Prenumerera på nyheter

Hantera prenumeration

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

vrfinfo@telia.com