Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Föreningen

VÄRDEGRUND FÖR VÅR FÖRENING!

Vi visar respekt för hästen och människan.

Det betyder att:

  • Vi är goda förebilder som uppmärksammar varandra, är hjälpsamma och respekterar varandra oavsett ridvana, kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.
  • Vi talar i god ton med varandra och inte om varandra. Vi håller även god ton till och om varandra i sociala medier.
  • Vi följer vår hästhållningspolicy, som ger trygghet åt hästen och människan och vi ansvarar alla för att påminna varandra direkt, där och då, om någon glömmer bort den. När vi påminner varandra gör vi det på ett hjälpsamt sätt med hästens välbefinnande i åtanke.
  • Vi har intresse för att skaffa oss kunskap om hästen för att kunna hantera den på ett sätt som tillgodoser hästens behov.

 

 

Vid fall av överträdelser avseende denna policy vidtar föreningen följande åtgärder:

  1. Av styrelsen utsedda personer inleds samtal med berörda, i fall med minderåriga, även med målsman.
  2. Upprättande av handlingsplan med uppföljning.
  3. Grövre trakasserier och övergrepp polisanmäls av ordförande. Ridlärare, ledare med flera har ansvar att händelserapportera till verksamhetschef/ordförande.

Fastställd av styrelsen för Vänersborgs ryttarförening 2023-11-22

Publicerad: 2022-12-06

Senast uppdaterad: 2023-11-22

Författare: Administratör 2 Vrf

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com