Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Policy avseende alkohol och droger

Arbetsplatsen och föreningen Vänersborgs ryttarförening ska vara alkohol- och drogfri med hälsa, miljö och säkerhet i fokus. All påverkan av alkohol och läkemedel som ej föreskrivits i medicinskt syfte är förbjuden.
All icke medicinsk användning och bruk av narkotikaklassade preparat är ett brott mot lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. All hantering och bruk av narkotika är förbjuden och en kriminell handling och kan inte accepteras av någon vare sig på arbetstid eller fritid.
Om en anställd kommer påverkad till sin tjänst, får denne omedelbart lämna arbetsplatsen och skickas hem på betryggande sätt. Löneavdrag kommer att ske. Händelsen rapporteras till styrelsen.
Verksamhetschefen ska genomföra uppföljande samtal när medarbetaren kommer tillbaka och erbjuda stöd och hjälp i enlighet med arbetsgivaransvaret. För medarbetaren i fråga gäller fortsatt ordinarie tjänstgöring eller annan överenskommelse. Ytterst kan alkohol - eller annat missbruk leda till uppsägning av personliga skäl. Uppsägning av
personliga skäl kan vara olovlig frånvaro, misskötsel, illojalitet eller brottslig handling.
För att ha en beredskap om användande av droger skulle upptäckas inom vår verksamhet och förening har Vänersborgs ryttarförening utformat riktlinjer kring detta. Våra riktlinjer gäller inom hela vår anläggning och inom all vår verksamhet dvs. lektionsverksamhet, träning, tävling och
lägerverksamhet, övernattningar mm. Riktlinjerna gäller alla medlemmar. Så länge man representerar Vänersborgs ryttarförening ser vi det som självklart att dessa riktlinjer efterlevs.

Vi definierar drog som:
• Tobak och nikotin (snusning, rökning, E-cigaretter eller liknande)
• Alkohol
• Narkotika och dopingpreparat

Fastställd av styrelsen för Vänersborgs ryttarförenings 2024-02-18

Publicerad: 2024-02-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Författare: Administratör 2 Vrf

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com