Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Publicerad: 2023-10-28

Senast uppdaterad: 2023-10-28

Författare: Administratör 2 Vrf

Hästhållningspolicy

Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa. Vänersborgs Ryttarförening är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och det är deras policy som ligger till grund för denna skrift.

 

Ridskolan ska föregå med gott exempel i alla avseenden. En del av detta är att anläggningen alltid ska vara i besöksskick. Det är en plats för kunskapsinhämtning och den ska ge en god grund för hästhållning. Hästhållningspolicyn är en vägledning i arbetet med och handhavandet av hästar.

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, har för uppgiften lämplig klädsel samt även visar ett gott värdskap.

Dokumentet är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästar. Nya elever, nya uppstallade och ny personal ska sätta sig in i dokumentet samt reflektera över hur hästhållningen och hanteringen av hästen utförs på ett yrkesmässigt och professionellt sätt. Vilket förhållnings- och arbetssätt ska jag ha för att lösa alla uppgifter så att hästens välbefinnande sätts i centrum och dessutom med ett säkerhetstänkande?

För att minska antalet framtida hästolyckor samt för att höja den yrkesmässiga standarden har personal och elever vid Riksanläggningarna ett särskilt ansvar som normgivare. Riksanläggningarnas personal och elever visar i sitt arbete med hästar gott omdöme och är goda förebilder. Det är detta vi på Vänersborgs Ryttarförening ska följa.

 

SÄKERHETSRUTINER

Personlig skyddsutrustning (bärs vid respektive aktivitet)

Ridning

Hjälm, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor. Uppsatt hår. Handskar rekommenderas. Säkerhetsväst rekommenderas vid hoppning och uteritt. Vid terrängridning ska säkerhetsväst användas.

Körning, longering och tömkörning

Hjälm, handskar, lämpliga skor och eventuellt pisk.

Reflexer

Reflexer används vid ridning i mörker.

Pedagogisk undervisning

Ridklädd, propert klädd i förhållande till väderleken.

Stallarbete

Ändamålsenlig klädsel. Mjukisbyxor bör inte användas. Sko med stålhätta rekommenderas. Uppsatt hår. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under hantering av häst.

Hästhantering

Grimma med kedjegrimskaft (alternativt ledträns) bör användas när häst leds. Vid intag och utsläpp från hagarna bör hjälm användas. Elever och praktikanter vid ridskolan ska bära hjälm då de leder häst. Ridskolans elever upp till 18 år ska bära hjälm när de hanterar häst i stallet. Ledare vid nybörjarlektion ska bära hjälm. Detta gäller ledare upp till 18 år.

Klädsel

Klädseln ska vara ändamålsenlig med iakttagande av korrekt personlig skyddsutrustning. Linne med bar axel och shorts används inte i stallarna i samband med hästhantering. Gäller även ridning. Detta är ett krav för personal och ska i största möjliga mån följas av övriga.

Smycken

Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte tillåtet för personal, elever och praktikanter utan skyddsåtgärder såsom tejpning eller dylikt. Övriga smycken bör vara diskreta för att inte kunna utgöra en säkerhetsrisk

Mobiltelefon

Du ska inte tala i telefon till häst eller vid hanterande av häst.

Hundar

Hundar hålls kopplade på anläggningen. Ridbanor ska vara fria från hundar. På läktaren och i cafeterian ska hunden vara kopplad och stillsam.

Värdskap

Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem till rätta som behöver det.

Leda häst

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft. För ökad kontroll används kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras under hästens underkäke, eller över nosryggen. Även i stallet ska grimskaft användas. Personlig skyddsutrustning beaktas. Hjälm bör bäras vid promenad med häst.

Genomförande

Hästen förs kontrollerat och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den av ridskoleelever med tygeln uppe på halsen eller efter ridlärarens anvisningar. För privatekipage antingen med tygeln uppe på halsen eller nedtagen med tvåhandsfattning.

Hagutsläpp

Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. För hästen genom passagen. Vid smal passage gå före hästen samt uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.

Utrustning

Se leda häst.

Genom grind

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden, stäng.

Släpp

Släpp hästen – gå lugnt därifrån.

Släpp av flera hästar

För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka) Vänd dem mot staketet, håll med vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal.

Stängd grind

Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Observera att översyn av hagen ska ha skett före släpp.

Ridning

Upp-och avsittning

Två ryttare eller flera ställer upp sina hästar på en linje och upp- och avsittning sker samtidigt. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt. I ridhus eller på ridbana sker upp- och avsittning på medellinjen. Undantag vid användandet av pall då den används i hörn om ej hjälp finns att ta bort den.

Alla ridskolans elever sitter upp med pall. Justering av stigläder och dylikt sker på medellinjen. Utomhus: utanför stall med hästens huvud vänt från stallet. Större grupp ryttare ställer upp sina hästar på en linje. Det är inte tillåtet att använda hörsnäckor/hörlurar/handsfree vid ridning annat än vid träning för tränare.

På- och avklädning av jacka och täcke

På- och avklädning av jacka och täcke sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen.

Ridhus

Vid inträde i ridhus, knacka och invänta svar. Fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras i hörnet av ridhuset. Övriga ridhusregler finns uppsatta i ridhuset. Som privatryttare tas extra hänsyn till ridskolans lektioner. På läktaren ska det vara lugnt.

Regler

Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade.

Hoppning

Longering och hoppning är tillåtet efter avstämning med de övriga på ridbanan. Det är dock olämpligt vid många ryttare på banan samtidigt. Det hindermaterial som togs fram ska också ställas tillbaka där det togs.

Uteridning

Uteridning sker lämpligast två och två eller i grupp. Det är olämpligt att som ovan ryttare att rida ut ensam. Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, var man rider och mobilnummer bör lämnas på anvisad anslagstavla innan uteritt påbörjas. Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen.

Tider

Se ridhusschema i kalendern på hemsidan.

Externa tränare

De tränare/ridlärare du kan välja att träna för är de anlitade externa tränare som Vrf har samarbete med samt ridskolans ridlärare. Du har alltså inte tillåtelse att ta hit egen tränare utan överenskommelse med verksamhetchef. Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas av policyns ramar. Dock gäller inte försäkringsskydd i händelse av olycka för ryttare som ej är medlem hos Vrf.

Lastning

Utrustning

Träns eller grimma med kedjegrimskaft. Vid ovan häst/hästförare bör hjälm och handskar användas. Använd om det behövs linor och foderhink.

Genomförande

Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare vid behov.

SKÖTSEL OCH SKÖTSELRUTINER

Stallet

Häst i box

Hästar sköts i respektive box eller vid undantagsfall i stallgången. Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Inför och efter ridning eller vid skötsel av häst binds hästen upp med uppbindningsgrimskaft som finns i boxen/hämta grimskaft som knyts med säkerhetsknut. Vid specifika fall får hästen stå lös vid skötsel och då finns information uppsatt på respektive hästs box. När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd.

På- och avtag täcke

Täcke på: Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena.

Täcke av: Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket. Hjälm rekommenderas vid på- och avtag av täcke.

Spolplats

Spolplatsen rengörs efter användandet. Rulla ihop och häng upp slangen efter dig.

Foder

Hästarna utfodras enligt uppsatt foderkort. Kom ihåg att uppdatera foderkortet vid ev. boxvila eller dylikt. Hästar i medlemsstallet fodras utifrån uppvägda fodergivor i påsar och hinkar.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning förvaras sakerna i boxen, inte i stallgången. Håll stallgången fri från onödiga föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Kratsa gärna ur hovarna innan hästen tas ut ur boxen/spiltan alternativt sopa efter Dig. Gödsel på stallgången tas bort innan du lämnar platsen. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.

Äldre och yngre ekipage

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com