Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Policy avseende GDPR Personuppgifter

Dina personuppgifter är trygga hos oss. Vi är måna om din integritet och är därför försiktiga med att samla in information som kan kopplas
till din person. Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddsförordning att gälla i hela EU. GDPR som den kallas, innehåller regler om hur dina personuppgifter får behandlas.

Lagrade uppgifter

De uppgifter som lagras är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadresser, anhöriguppgifter, fakturerings- och betalningsuppgifter. Dessutom kan uppgifter om medlemskap,
lektions- och kursbokningsuppgifter samt uppstallningsuppgifter komma att lagras.
Statistikuppgifter om antal ridna lektionstillfällen, antal teoritillfällen och antal avbokningar samlas även in för planering och rapportering av hur väl verksamheten fungerar.

Informationen om dina personuppgifter kommer, om inte från dig själv, från import av Riksidrottsförbundets IdrottOnlines register. Vi är också ålagda att exportera uppgifterna om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress tillbaks till Riksidrottsförbundets
IdrottOnline för våra LOK-stödsansökningar, för att du ska kunna få tidningen Häst & Ryttare från Ridsportförbundet samt för rapportering av vårt medlemsantal. För mer information om IdrottOnline se www.idrottonline.se och www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline.

Ändamålet med lagringen

De uppgifter som finns lagrade hos oss kommer endast att användas för vår administration, utskick av meddelanden och nyhetsbrev, för statistik och för rapportering till IdrottOnline/Ridsportförbundet.

Radering av uppgifterna

Om eller när vår kund/medlemsrelation upphör kommer dina personuppgifter att raderas. Du kan också när som helst under vår kund-/medlemsrelation, vid begäran, få dina lagrade personuppgifter raderade. Men vi kommer då av praktiska skäl behöva avsluta vår
kund/medlemsrelation eftersom hanteringen av de administrativa uppgifterna blir för stor, osäker och dyr för oss att hantera.
Lagrade uppgifter kommer alltid att sparas upp till 2 år efter det att vår kund/medlemsrelation har avslutats eftersom vissa av dessa uppgifter krävs för rapportering till IdrottOnline/Ridsportförbundet om LOK-stöd, medlemsantal etc. Dessutom kommer fakturor och bokföringsunderlag för dina faktura-/betalningsuppgifter att lagras i minst 7 år vilket svensk
bokföringslag kräver. Vi förbehåller oss dock rätten att behålla uppgifterna om dessa är väsentliga för en juridisk process.

Dina övriga rättigheter
Du har också rätt att utan avgift och inom en månad få ett registerutdrag över dina uppgifter från oss. Eftersom vi kan inneha personer med skyddad identitet krävs dock att du är känd av ridskolans/klubbens personal eller att du kan identifiera dig vid begäran av registerutdrag.

Fastställd av styrelsen för Vänersborgs ryttarförenings 2024-02-18

Publicerad: 2024-02-19

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Författare: Administratör 2 Vrf

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com