Gå till innehåll
Vänersborgs Ryttarförening
Vänersborgs Ryttarförening

Lektionsridning

VRF tillhandahåller häst med utrustning,ridlärare samt anläggning. VRF följer Svenska Ridsportsförbundets schema för ryttarmärke i olika nivåer i all ridundervisning. Vid sjukdom sätts vikarie in eller så kan lektionen komma att flyttas fram. Vid -18 grader eller mer byts ridlektionen ut mot teori.

Följande regler gäller:

För att få rida hos VRF krävs medlemskap.

Som medlem förbinder du dig att följa anslagna regler för lektionsridning och anläggningens regler, föreningens stadgar (typstadgar från Svenska Ridsportsförbundet) samt att iaktta korrekt horsemanship.

Erläggande av ridavgift samt medlemsavgift.

Ridavgiften skall erläggas i förskott enligt datum på ridkortets faktura. Om avgift ej erlägges inom avtalad tid går ridplatsen förlorad.

Avgift enligt separat prislista.

Medlemsavgift erlägges per kalenderår och betalas i samband med första ridperiod vid nyanslutning, samt vid inbetalning av första ridperiod per år vid förlängning.

Uppsägning av ridplats skall ske 4 veckor före en ny ridkortsperiods början annars blir du betalningsskyldig även nästkommande ridkort. Uppsägning skall ske skrifligt.

Du är betalningsskyldig uppsägningsperioden ut även om du väljer att inte deltaga på lektioner.

Återbetalning vid längre tids sjukdom eller olycksfall mot uppvisade av läkarintyg samt att meddelande gjorts i direkt anknytning till skadetillfället.

Olycksfallsförsäkring

VRF har en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för deltagande elev vid all verksamhet arrangerad av VRF med ledare.

Rekommenderas att du som elev tecknar en egen olycksfallsförsäkring som gäller vid all tid i stallet, kontrollera att eventuell hemförsäkring även täcker ridning.

Publicerad: 2022-11-13

Senast uppdaterad: 2024-01-18

Författare: Administratör 2 Vrf

Sponsorer

Besöksadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Postadress

Brätte 215

462 93 Vänersborg

Kontakta oss

0521-189 00

info@vanersborgsryttarforening.com